Skip to main content Skip to search

Нашата дейност

В работата си сме доказали, че успяваме да отстояваме правата и законните интереси на гражданите и търговците. Също така вярваме, че конкретните нужди на клиента се нуждаят от специалисти в конкретната област .

Голяма част от юридическите казуси, които възникват са тясно свързани и с други области, за които са необходими специализирани знания.

Поради тази причина в екипа ни освен юристи са ангажирани и консултанти с различни квалификации – счетоводители, софтуерни специалисти и др., което гарантира не само юридическото обезпечаване на Вашия казус, но и тясно специализираните познания извън правото, които биха подпомогнали цялостното решаване на възникналия проблем.