Skip to main content Skip to search

За онлайн магазини

За онлайн магазините предлагаме пакетна услуга на преференциална цена, която включва изготвяне на:

  • общи условия;
  • политика за защита на личните данни;
  • политика за бисквитки.

Всеки онлайн магазин е задължен по закон да публикува на интернет страницата си тези документи, чиято цел е потребителят да бъде информиран за условията при сключване на договора за продажба, правата си, как да ги упражни и пред кого. Те изпълняват изискванията на Закона за защита на потребителите, чл. 12- 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 (‘GDPR’) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Документите са актуални и отговарят на изискванията на законодателството до момента на предаването им на клиента.

Много често онлайн търговците публикуват в онлайн магазините си бланкетни или копирани от друг онлайн магазин общи условия, политика за защита на личните данни и политика за бисквитки, които не отговарят на изискванията на законодателство. В такива случаи е възможно да се стигне до налагане на санкции от контролните органи в значителен размер.

Изпратете запитване: