Skip to main content Skip to search

Категория: Право

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИTE ПРИ ОНЛАЙН ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

  С нарастващата инфлация и кризата покрай COVID-19 все повече потребители се обръщат към дружества, предлагащи онлайн кредити, тъй като отпускането им е изключително лесно и достъпно от всяка точка на страната. Но с нарастващия брой изтеглени онлайн кредити се…

НЯКОИ АСПЕКТИ ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ

  С Директива (ЕС) 2019/771 от ЕП и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, наричана по-нататък „Директива“, европейският законодател уреди допълнителни изисквания за търговците при продажба на стоки и уеднакви средствата за защита на потребителите….

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ОНЛАЙН ТЪРГОВЦИ, ТЪРГУВАЩИ ПРЕЗ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ (EBAY, AMAZON, ETSY, OLX, EMAG И ДРУГИ)

В последните години онлайн платформите се превърнаха в средство за търговия и по-лесен достъп до потребителите. По този начин се създадоха нови пазари, а конкуренцията между онлайн търговците се засили. Съществуват множество онлайн платформи, през които онлайн търговците предлагат своите…

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАКОНИ ЗА ВСЕКИ ОНЛАЙН ТЪРГОВЕЦ

  През последните няколко години се наблюдава изключителен подем в онлайн търговията. Паралелно с това европейският и националният законодател следваше да регулират отношенията така, че да бъдат защитени правата както на онлайн търговците, така и на потребителите. В тази връзка…

Перемпция на изпълнителни дела. Каква е ползата за длъжниците?

Какво представлява перемпцията? Задължението на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство, в случаите, когато взискателят по делото не е поискал извършване на изпълнителни действия в продължение на две години се нарича перемпция и е уредено в чл. 433, ал. 1,…

Основни правни изисквания при стартиране на онлайн магазин

Стартирането на онлайн магазин е свързано с множество аспекти като: логистика, софтуер, попълване на информация, синхронизация с други интернет страници и други. Много често онлайн търговците пропускат да обърнат внимание на минималните правни изисквания, за да може онлайн магазинът да…

Новата практика на НАП при запечатването на търговските обекти след промените в ЗАНН

От 23.12.2021 г. са в сила най-големите промени в Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“) от години насам. Една от най-съществените промени е вкарването на института на споразумението в хода на образуваното административнонаказателно производство. По какъв начин се отразява сключването…

Защо е важно да наемите юрист (адвокат) при закупуването на недвижим имот

Закупуването на недвижим имот е специален момент, през който всеки преминава, особено когато се отнася до закупуване на жилище. В повечето случаи хората решават сами да се оправят с документацията или да се доверят на брокера, а не да ангажират…

Важна информация за длъжници

Все повече хора се свързват с нас относно зачестили обаждания по телефона от дружества за събиране на вземания (т.нар „колекторски фирми“) за заплащане на стари задължения по договори за кредит, за доставка на телекомуникационни услуги, ток, вода, топлоенергия и др….

Данъчно облагане при използване на услуги на чуждестранни доставчици

Данъчно облагане при използване на услуги на чуждестранни доставчици (Facebook, Instagram, Google, Booking)

Популяризирането на онлайн магазина на търговеца е важен аспект от неговия бизнес. Онлайн търговците използват различни маркетингови стратегии, за да достигнат до своята таргет група. Едни от най-използваните услуги за реклама от онлайн търговците са Facebook, Instagram, Google, Booking и…