Eşitli yönlerle online ürün satışı hakkında bazı yönler şunlardır

AB ve Konsey (AB) 2019/771 Sayılı Direktifi ile bazı malların satışına ilişkin belirli yönlerini düzenleyen “Direktif” olarak da bilinen Avrupa mevzuatı, malların satışında tüccarlara ek gereklilikler getirmiş ve tüketicilerin korunması için araçları standartlaştırmıştır. Bu kurallar, hem yerinde hem de çevrimiçi malların satışı için geçerlidir. Direktifin 24. maddesine göre, üye devletlerin, iç hukuklarına direktifi 01.01.2022 tarihine kadar geçirmeleri gerekmektedir. Bulgaristan mevzuatı, 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlükte olan Sayısal İçerik ve Hizmetlerin Sunulması ve Malların Satışına İlişkin Kanun ile direktifi geçirmiştir. Sayısal İçerik ve Hizmetlerin Sunulması ve Malların Satışına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girmesiyle, 01.01.2022 tarihine kadar geçerli olan Tüketici Koruma Kanunu’ndan bir dizi hüküm iptal edilmiştir.

İlk olarak, “mal” teriminin tam olarak ne anlama geldiğinin belirtilmesi önemlidir. Direktifin 2. maddesinin 2. fıkrasına göre, “mal” terimi, a) her türlü taşınabilir malı; su, gaz ve elektrik, sınırlı bir miktar veya belirli bir miktarda satıldığında bu direktifin kapsamına giren mallar olarak kabul edilir; b) dijital içerik veya dijital bir hizmetle ilişkilendirilmiş veya bu şekilde ilişkilendirilmiş olan her türlü taşınabilir malı, dijital içeriğin veya dijital hizmetin eksikliğinin, malların işlevlerini yerine getirmesini engelleyeceği şekilde (aşağıda “dijital öğelerle donatılmış mallar” olarak adlandırılır.

Mallar için gereksinimler:

Direktifin 5. maddesinde, satıcılar için temel bir gereksinim belirtilmiş olup, bu gereksinimlere göre, malların bireysel uygunluk gereksinimlerine, genel uygunluk gereksinimlerine ve malların kurulum gereksinimlerine uygun olması gerekmektedir.

A) Mallar için Bireysel Uygunluk Gereksinimleri:

Satış sözleşmesine uygun olmak için malların, satış sözleşmesine uygun olarak açıklama, tür, miktar ve kalite ile işlevsellik, uyumluluk, işlevsellik uyumluluğu ve diğer özelliklere sahip olması ve satış sözleşmesinde belirtilen gereksinimlere uygun olması gerekmektedir. Mallar, tüketicinin satıcıya sözleşmenin yapılma anında bildirdiği ve satıcı tarafından kabul edilen, tüketici tarafından belirli bir amaç için ihtiyaç duyulan belirli bir amaca uygun olmalıdır. Mallar, satış sözleşmesinde belirtilenlere uygun olarak tüm aksesuarlar ve talimatlarla birlikte teslim edilmeli ve satış sözleşmesinde belirtilenlere uygun olarak güncellenmelidir. Tabii ki, kurulum gereksinimleri, bu tür işlevlere sahip malları içerir.

B) Mallar için Genel Uygunluk Gereksinimleri:

Malların genel uygunluk gereksinimleri, bireysel gereksinimlere ek olarak uygulanır ve malların:

 • Aynı türden malların genellikle kullanıldığı amaçlar için uygun olması gerekmektedir;
 • Uygulanabilir olduğunda, kaliteli olmalı ve satıcının sözleşme yapmadan önce tüketiciye sunduğu örneğin veya örneğe uygun olmalıdır;
 • Uygulanabilir olduğunda, uygun aksesuarlar, ambalaj, kurulum talimatları veya diğer talimatlarla birlikte sağlanmalıdır;
 • Aynı tür mallar için tipik olan miktar ve niteliklere sahip olmalı ve tüketici tarafından makul olarak beklenmelidir, malın doğası ve satıcı veya onun adına başka kişiler tarafından yapılan herhangi bir kamu beyanı dikkate alınarak, özellikle reklam veya etiketleme sırasında.

C) Malların Yanlış Kurulumu

Malların yanlış kurulumundan kaynaklanan her türlü uyumsuzluk, malın işlevlerini yerine getirmemesi durumunda, malın uygun olmadığı kabul edilir:

 • Montaj, satış sözleşmesinin bir parçasıdır ve satıcı veya hareketlerinden sorumlu olduğu kişi tarafından gerçekleştirilir; veya
 • Kullanıcının yapması gereken montaj, kullanıcı tarafından gerçekleştirilmişse ve yanlış montaj, satıcının sağladığı veya dijital içeriği veya dijital hizmeti sağlayan tedarikçi tarafından sağlanan montaj talimatlarındaki eksikliklerden kaynaklanıyorsa.

Direktifin 10. maddesinde satıcının sorumluluğu düzenlenmiştir. Aynı maddenin 1. paragrafında, satıcının sorumluluğunun genel formülasyonu belirtilmiştir, bu da teslim edildikleri anda var olan ve teslim tarihinden itibaren iki yıl içinde ortaya çıkan herhangi bir uyumsuzluk için geçerlidir.

11. maddede, malların uyumsuzluğu için çürütülebilir bir karine tanıtılmıştır. Bu karine, malların teslim tarihinden itibaren bir yıl boyunca uygulanır. Bu, teslimattan bir yıl içinde uyumsuzluk ortaya çıkarsa, malın bu uyumsuzluğunun teslimat anında mevcut olduğu varsayılır, aksi kanıtlanana veya bu karinenin malın doğası veya uyumsuzluğun doğası ile uyumsuz olduğu kanıtlanana kadar. Yani, tüketicinin uyumsuzluğun nedenini kanıtlaması gerekmez, ancak yine de bir uyumsuzluk olup olmadığı belirlenmelidir. Uyumsuzluğun nedeni satıcıda olacaktır, aksi kanıtlanana kadar.

Direktifin 13. maddesinde, tüketicinin korunması için yasal araçlar belirtilmiştir. Tüketici, malın sözleşmeye uygun olarak düzeltilmesini veya fiyatta orantılı bir indirim almayı veya sözleşmeyi feshetmeyi talep edebilir. Malın düzeltilmesi, tüketici tarafından tercih edilen onarım veya değiştirme arasında seçim yapılır, başka bir koruma aracı seçimi mümkün değilse veya diğer koruma aracına kıyasla satıcı için orantısız büyük masraflara neden olacaksa, tüm koşullar göz önünde bulundurularak.

 • Malların uyumsuzluğu olmaması durumunda malların sahip olacağı değer;
 • Uyumsuzluğun önemi; ve
 • Tüketici için önemli rahatsızlık olmaksızın diğer koruma aracının kullanılabilme olasılığı.

Satıcı, malı sözleşmeye uygun hale getirmeyi reddedebilir, onarım veya değiştirme mümkün değilse veya tüm koşullar göz önünde bulundurularak satıcı için orantısız büyük masraflara neden olacaksa.

Aynı maddede, tüketici tarafından fiyatta orantılı bir indirim talep edilmesi veya sözleşmenin feshedilmesi koşulları belirtilmiştir. Önemli bir nokta, tüketici uyumsuzluğun önemsiz olduğu kanıtlanırsa, tüketici sözleşmeyi feshetme hakkına sahip değildir. Uyumsuzluğun önemsiz olduğunu kanıtlama yükü satıcıdadır.

14. maddede, onarım veya değişikliğin yapıldığı koşullar belirtilmiştir. 15. maddede, malın fiyatında orantılı bir indirim talep etme gerekliliği belirtilmiştir ve 16. maddede, tüketicinin sözleşmeyi feshederek tutarı geri alma koşulları belirtilmiştir. 17. maddede, tüketicilere sunulan ticari garanti koşulları belirtilmiştir, bunlar Tüketiciyi Koruma Yasası’ndaki hükümleri değiştiren koşullardır.

18. maddede, satıcının regresif talep hakkı düzenlenmiştir. Bu, satıcının, dijital öğeler için güncellemeler sağlama ihmalini de içeren eylem veya eylemsizlikten kaynaklanan uyumsuzluk nedeniyle tüketicinin önünde sorumlu olduğu durumlarda, satıcıların, malın uyumsuzluğunu gösteren ve tüketicilere satılan ve uyumsuzluk gösteren malın kaynağındaki zincirin önceki aşamasında bir kişi tarafından sağlanan güncellemelerin eksikliğinden sorumlu olduğu kişilere karşı hukuki koruma araçlarını kullanma hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Yani, tüccarlar, tüketicilere sattıkları ve uyumsuzluk gösteren malı olan ve tüketicinin önünde sorumlu olan tedarikçilerine sorumluluğu yükleyebilirler.

İlgili Gönderiler

Leave a Reply

Size yardımcı olalım!

Hukuki sorularınız mı var veya nitelikli bir hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var? Tereddüt etmeyin – hemen bizimle iletişime geçin ve birlikte hukuki sorununuzu çözelim. Güvenliğiniz ve huzurunuz bizim önceliğimizdir!

Bizi arayın: +359 879 3232 59

office@lsconsultingbg.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
SORU GÖNDERIN

Soru gönderin

  "Gönder" düğmesine basarak Kişisel verileri koruma politikasını ve Çerez Politikasını kabul ediyorsunuz

  X