Skip to main content Skip to search

Абонаментно правно обслужване

Абонаментно правно обслужване

Клиент може да заяви услугата ни „абонаментно правно обслужване“, която може да включва ползване на ограничен брой човекочасове на месец или неограничен брой човекочасове на месец. За изготвянето на индивидуална оферта е необходимо предварително да се запознаем с дейността на клиента, за да може да преценим потенциалния обем от работа.

Абонаментното правно обслужване дава възможност на клиента да ползва юридическата експертиза на адвокатите ни в рамките на работния ден за различни цели – правни становища и препоръки, изготвяне на договори, административни процедури, решаване на казуси и други. В услугата „абонаментно правно обслужване“ не е включено процесуално представителство в съдебни производства.

Интересувате се от индивидуална оферта за абонаментно правно обслужване?