Представителство пред държавни органи

Представителство пред държавни органи

Независимо в коя държава живеете и работите, взаимодействието с държавната администрация и съобразяването с административни изисквания е неизменно. Това важи както за физическите, така и за юридическите лица.

Предимства

Екипът на „Правен Щит” може да ви представлява пред различни държавни органи: Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Агенция по вписванията, Търговския регистър, Финансови институции, както и пред органите на местната администрация и да ви окажем съдействие при решаване на вашите административни въпроси.

Как можем да помогнем

Представителство по административни производства пред държавни органи

„Правен Щит” ви представлява пред държавни ведомства и ви защитава при различни административни производства.

Представителство пред държавни органи за издаване на лицензи и разрешителни

Екипът ни ви съдейства с професионално представителство пред държавни органи в процеса на издаване на разрешения, лицензи и други актове.

Представителство пред държавни органи за получаване на свидетелства за регистрация

Нашите специалисти ви представляват пред държавни органи и съдействат за получаване на необходимите свидетелства за регистрация.

Представителство пред Национална агенция за приходите

Нашите специалисти ви предлагат представителство пред Национална агенция за приходите, изразяващо се в правни консултации, следене за нормативни срокове за данъци и декларации и други.

Представителство пред Национален осигурителен институт

Екипът ни ви предлага представителство пред НОИ в случай на образуване на административни процедури, засягащи вашия бизнес.

Представителство пред общини

„Правен Щит” ви предоставя представителство пред общини и правна защита при възникнали спорове.

Съдействие при подаване на имотни декларации

Специалистите ни ще ви съдействат при подаването на необходимите декларации при сделки с недвижими имоти.

Съдействие при регистриране в България на брак, сключен в чужбина

„Правен Щит” ви съдейства при регистрацията на брак, сключен в чужбина, следвайки процедурите за регистрация в България.

Документи за установяване на наследници

Нашият екип ви съдейства при подаване на искане за издаване на удостоверение за наследници в съответната община.

Снабдяване с актове за гражданско състояние

Екипът ни ви съдейства при снабдяването с необходимите актове/удостоверения за гражданско състояние.

Свържете се с „Правен Щит” и открийте необходимата ви правна подкрепа днес. Нашите специалисти са готови да отговорят на вашите запитвания.

Обадете ни се : +359 879 3232 59

·   Пон – Пет 09:00-18:00
Изпрати запитване

    С натискане на бутона "Изпрати", вие приемате Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитки

    X