Основни правни изисквания при стартиране на онлайн магазин

Стартирането на онлайн магазин е свързано с множество аспекти като: логистика, софтуер, попълване на информация, синхронизация с други интернет страници и други. Много често онлайн търговците пропускат да обърнат внимание на минималните правни изисквания, за да може онлайн магазинът да бъде в съответствие със законодателството.

Законодателството става все по-взискателно и стриктно спрямо онлайн търговците. Това е породено от опасността от нарастващия брой измами в дигиталната среда и най-вече от измами с личните данни на потребителите. Поради тази причина е необходима по-голяма прозрачност и отчетност на онлайн търговците, за да може потребителите да се чувстват сигурни при извършването на покупката и да бъдат защитени.

Познаването и спазването на законовите изисквания за онлайн продажбите дава на онлайн магазините доверие, разпознаваемост и избягва в по-голяма степен спорове и жалби от потребителите, които могат да доведат до десетки хиляди левове санкции. Посочените по-долу правни аспекти са основните, на които всеки онлайн търговец следва да обърне внимание при стартирането на онлайн магазина.

1. Изготвяне на Общи условия при продажба на стоки/услуги:

Едно от най-важните изисквания, които онлайн магазините следва да спазват, е поставянето на т.нар. „Общи условия“, с които потребителят да се съгласява при извършването на покупка. Общите условия е най-честата форма, която се е утвърдила в практиката, за изпълнение на изискванията в Закона за защита на потребителите. При извършването на продажби чрез онлайн магазин търговецът и потребителят сключват договор от разстояние. Съгласно чл. 45 от Закона за защита на потребителите „договор от разстояния“ е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

В закона за защита на потребителите с налице редица изисквания като информация/текстове, които търговецът следва да помести в общите условия, като сред тях са: правото на отказ на потребителя; условията на доставка, гаранции и други. В случай на неизпълнение на тези изисквания онлайн търговецът е заплашен от налагането на имуществени санкции от Комисията за защита на потребителите. Санкциите на Комисията за защита на потребителите са за всяко отделно нарушение, като много често стигат до няколко хиляди левове.

В заключение общите условия на онлайн търговеца следва подробно да уреждат отношенията между търговеца и потребителя, включително условията по закупуване на стоки/услуги.

2. Изготвяне на Политика за защита на личните данни:

От 25.05.2018г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 (‘GDPR’), който въведе по-строги изисквания към администраторите на лични данни. Онлайн търговците, които оперират с онлайн магазин са администратори на лични данни, тъй като обработват личните данни на потребителите си, които закупуват стоки/услуги от тях.

Политиката за защита на личните данни се публикува на интернет страницата на онлайн магазина, за да може потребителят да се уведоми за обема и начина, по който администраторът обработва личните му данни. Тази политика за защита на личните данни далеч не покрива всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679, но служи за основа за изпълнение на изискванията по чл. 13 и сл. от Регламент (ЕС) 2016/679. В чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е посочено минималното съдържание на политиката за защита на личните данни, което онлайн търговецът следва да предостави като информация. Неизпълнението на това изискване може да доведе до сериозни санкции съгласно чл. 83, пар. 5, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

Изработването на политика за защита на личните данни не изпълнява всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679. При евентуална проверка от Комисията за защита на личните данни администраторът ще следва да докаже, че изпълнява изискванията за поддържане на необходимите регистри по чл. 30 от Регламент (ЕС) 2016/679. Също така ще трябва да докаже, че има приети и утвърдени технически и организационни мерки съгласно чл. 24, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и други изисквания.

Политиката за защита на личните данни, която се публикува на интернет страницата на онлайн търговеца е важно да бъде изготвена съобразно дейността на търговеца. Много онлайн магазини правят грешката да закупят евтини бланки без да осъзнават, че тези бланки не са приложими за техния онлайн магазин, като по този начин се заблуждават, че са изпълнили изискването на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679. Най-честата причина за проверка от Комисията за защита на личните данни при онлайн магазините е по сигнал на потребител.

3. Изготвяне на Политика за бисквитките:

В практиката се е утвърдило използването на политика за бисквитките, чрез която онлайн търговецът информира потребителите за техническите средства, чрез които събира лични данни при достъп до интернет страницата му. Тези технически средства могат да събират данни с цел по-добро функциониране на интернет страницата. Когато онлайн търговецът събира лични данни чрез технически средства (бисквитки) за целите на маркетинг, проследяване и реклама, тогава онлайн търговецът ще трябва да вземе съгласието на потребителя за тези цели. Често онлайн търговците не знаят какви бисквитки използват и за кои от тях следва да искат съгласието на потребителя. Това крие потенциален риск, тъй като липсата на съгласие от потребителя може да доведе до налагането на санкции от регулаторния орган.

4. Регистрация на търговска марка:

С глобализацията на онлайн търговията и възможността за излизането на европейския и световен пазар, за търговците става все по-наложителна регистрацията на търговска марка. Доста често в нашата практика се поставят казуси свързани с търговски марки, породени поради недостатъчно проучване на използваното наименование на търговската марка или недобросъвестното ѝ регистриране от трето лице, или недобросъвестното ѝ използване от трети лица. Възможно е поради не регистрирането на търговска марка да се достигне до случаи, в които друго лице я регистрира преди реалния ѝ ползвател и откривател за целите на претендиране на обезщетение или откупуването ѝ за доста по-висока от реалната ѝ стойност. Поради тази причина и предварителното проучване преди стартирането на онлайн бизнес за възможността за нейното използване е изключително важно. Съществува възможност за регистрация на три вида търговски марки – национална, европейска и световна. Разликата в тях е териториалният обхват на търговската марка.

Свързани публикации

Напишете коментар

Последни публикации

Права на потребителитe при онлайн потребителски кредити
Права на потребителитe при онлайн потребителски кредити
19/08/2022
Някои аспекти за онлайн продажбата на стоки
Някои аспекти за онлайн продажбата на стоки
04/08/2022
Защита на правата на онлайн търговци, търгуващи през онлайн платформи (Ebay, Amazon, Etsy, OLX, Emag и други)
Защита на правата на онлайн търговци, търгуващи през онлайн платформи (Ebay, Amazon, Etsy, OLX, Emag и други)
26/07/2022
Задължителните закони за всеки онлайн търговец
Задължителните закони за всеки онлайн търговец
19/07/2022
Перемпция на изпълнителни дела. Каква е ползата за длъжниците?
Перемпция на изпълнителни дела. Каква е ползата за длъжниците?
14/07/2022

Нека ви помогнем!

Имате правни въпроси или нужда от квалифицирано юридическо консултиране? Не се колебайте – свържете се с нас сега и нека решим заедно вашия правен въпрос. Вашата сигурност и спокойствие са наш приоритет!

Обадете се: +359 879 3232 59

office@lsconsultingbg.com Пон – Пет 09:00-18:00
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Изпрати запитване

    С натискане на бутона "Изпрати", вие приемате Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитки

    X