Права на потребителитe при онлайн потребителски кредити

С нарастващата инфлация и кризата покрай COVID-19 все повече потребители се обръщат към дружества, предлагащи онлайн кредити, тъй като отпускането им е изключително лесно и достъпно от всяка точка на страната. Но с нарастващия брой изтеглени онлайн кредити се забелязва и ръст на неизплатените или т.нар. „лоши кредити“, изтеглени онлайн.
Все повече потребители се свързват с нас с казуси свързани с непогасени онлайн кредити, част от които са дори и изтеглени доста назад във времето.

Какви са основните казуси свързани с онлайн потребителски кредити, с които се свързват различни граждани:
– Върнах парите преждевременно, но продължаваха да ми звънят и тормозят. После ми заведоха дело, но не пазя бележката, че съм платил/а.
– Не съм теглил онлайн кредит, но получих призовка от съда, че дължа сума по онлайн кредит.
– Не съм сигурен/на, че съм теглил/а сумата по точно този кредит, а в момента претендират същата от мен.
– Изтеглил съм конкретна сума, но в момента търсят от мен двоен и троен размер на сумата, която съм изтеглил/а.
– Дългът ми е прехвърлен на колекторска фирма и нямам достъп до документите по досието си.
– Дългът ми е прехвърлен на колекторска фирма и го изплащам от доста време, но сумата остава все същата.

Aко и вие сте имали подобен казус, то тази статия е за вас, като ще се опитаме да разясним систематизирано и кратко основните моменти и права на потребителите при онлайн потребителските кредити.
За онлайн кредите се прилагат Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. По отношение на онлайн кредитите кредитополучателите са потребители, т.е. са тях напълно се прилагат и защитите предвидени от Закона за защита на потребителите и Закона за потребителския кредит.

Съгласно чл.10 ал.1 ЗПФУР, преди потребителят да бъде обвързан от предложение или от договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние, доставчикът е длъжен да го уведоми своевременно за всички условия на договора за предоставяне на финансови услуги от разстояние и да му предостави информацията по чл. 8 и чл. 9 на хартиен или на друг, траен носител, достъпен за потребителя. Съгласно чл.18 ал.1 ЗПФУР при договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние доставчикът е длъжен да докаже, че е: изпълнил задълженията си за предоставяне на информация на потребителя; спазил сроковете по предвидени в ЗПФУР; получил е съгласието на потребителя за сключване на договора и, ако е необходимо, за неговото изпълнение през периода, през който потребителят има право да се откаже от сключения договор; както и че между страните са разменени електронните съобщения, отговарящи на изискванията на ЗЕДЕУУ.

Доста често дружествата предоставящи онлайн кредити не изпълняват тези условия и потребителите не са запознати с условията, при които ще изплащат кредита.
В договорните клаузи на подобен тип кредити обикновено има включени изключително високи неустойки, които по съществото си в повечето случаи се оказват нищожни.
Също така в подобни договори за кредит доста често има предвидени всякакви такси като например „ такса разходи за събиране на просрочени вземания“, „такса за експертно разглеждане на искане за отпускане на кредит“; „такса разходи за дейност на служител“ и много други.

Подобно уговаряне в договора за дължимост на такъв вид такси противоречи на закона и добрите нрави. Подобни клаузи противоречат на задължението за кредитора да оцени кредитоспособността на потребителя преди да предостави кредит. Следователно, клаузи в договора за кредит, с които са уговорени подобни такси са в противоречие с добрите нрави и начисляването на парично задължение във връзка с нея представлява злоупотреба от страна на кредитора.

Подобни такси за предоставяне и събиране на кредита по естеството си са такива по управление на кредита, за които е налице забраната Закона за потребителския кредит за изискване от страна на кредитора заплащането на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита.

В последваща статия ще бъде разгледан въпросът за отношенията между колекторските фирми и потребителя (ползвателя) на онлайн кредита.

Свързани публикации

Напишете коментар

Последни публикации

Някои аспекти за онлайн продажбата на стоки
Някои аспекти за онлайн продажбата на стоки
04/08/2022
Защита на правата на онлайн търговци, търгуващи през онлайн платформи (Ebay, Amazon, Etsy, OLX, Emag и други)
Защита на правата на онлайн търговци, търгуващи през онлайн платформи (Ebay, Amazon, Etsy, OLX, Emag и други)
26/07/2022
Задължителните закони за всеки онлайн търговец
Задължителните закони за всеки онлайн търговец
19/07/2022
Перемпция на изпълнителни дела. Каква е ползата за длъжниците?
Перемпция на изпълнителни дела. Каква е ползата за длъжниците?
14/07/2022
Основни правни изисквания при стартиране на онлайн магазин
Основни правни изисквания при стартиране на онлайн магазин
28/02/2022

Нека ви помогнем!

Имате правни въпроси или нужда от квалифицирано юридическо консултиране? Не се колебайте – свържете се с нас сега и нека решим заедно вашия правен въпрос. Вашата сигурност и спокойствие са наш приоритет!

Обадете се: +359 879 3232 59

office@lsconsultingbg.com Пон – Пет 09:00-18:00
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Изпрати запитване

    С натискане на бутона "Изпрати", вие приемате Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитки

    X