Защита на правата на онлайн търговци, търгуващи през онлайн платформи (Ebay, Amazon, Etsy, OLX, Emag и други)

В последните години онлайн платформите се превърнаха в средство за търговия и по-лесен достъп до потребителите. По този начин се създадоха нови пазари, а конкуренцията между онлайн търговците се засили. Съществуват множество онлайн платформи, през които онлайн търговците предлагат своите стоки и услуги като: Ebay, Amazon, Etsy, Olx, eMag и други. В тези платформи може да се извърши регистрация на т.нар. „бизнес акаунт“ или „търговски акаунт“, чрез който регистрираното лице може да предлага и продава своите стоки и/или услуги на потребителите на тези онлайн платформи. Така множество онлайн търговци регистрират акаунти и търгуват в тези онлайн платформи.

При така създадената онлайн среда за търговия възниква един основен въпрос – каква е защитата на правата на онлайн търговците в тези онлайн платформи?

Онлайн платформите администрират и поддържат създадена онлайн среда за търговия и следят за нарушения както от потребителите, така и от онлайн търговците. Онлайн платформите могат да ограничат даден онлайн търговец да предлага стоки и/или услуги, както и могат да спрат дейността му, като напр. бъде изтрит акаунта на онлайн търговеца или по друг начин. Също така определят чии стоки/услуги на онлайн търговец да излизат по-напред или по-нагоре в класацията от тези на други онлайн търговци. Онлайн платформите могат да определят и какви стоки/услуги може да предлага онлайн търговеца или да забранят на даден онлайн търговец да предлага конкретни стоки/услуги. Поради тези множество причини европейският законодател е приел Регламент (ЕС) 2019/1150 на ЕП и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност на бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. В този регламент се уреждат задължения за онлайн платформите или т.нар. „доставчици на посреднически онлайн услуги“, както и права на онлайн търговците или т.нар. „бизнес ползватели“.

Първото основно задължение на онлайн платформите е да приемат и утвърдят „Общи условия“, в които уреждат условията за спиране, прекратяване или налагане на друг вид ограничение, изцяло или частично, на предоставянето на услуги на онлайн търговците. Следва да бъдат уредени и условията за класиране на онлайн търговците, диференцирано третиране и достъп до вътрешната система за разглеждане на жалби. Общите условия трябва да са лесно достъпни до онлайн търговеца, за да може той във всеки един момент да разполага с възможността да се запознае с тях. Общите условия представляват договор, който се сключва между доставчика на посреднически онлайн услуги (онлайн платформата) и бизнес ползвателя (онлайн търговеца). Този договор се сключва чрез приемането на Общите условия от онлайн търговеца при регистрацията на акаунта му в онлайн платформата. Онлайн търговеца следва да се запознае внимателно с тези Общи условия, тъй като в тях се уреждат условията, при които следва да се предлагат стоки/услуги.

Регламентът въвежда основно задължение за онлайн платформите, а именно да уредят вътрешна система за подаване на жалби от онлайн търговците. Това е система, чрез която когато онлайн търговеца счита, че е налице някой от следните проблеми, може да подаде жалба, а именно:
• предполагаемо неизпълнение от страна на онлайн платформата на някое от задълженията по регламента;
• технологични проблеми, които са пряко свързани с предоставянето услуги в онлайн платформата и водят до последствия за онлайн търговеца;
• мерки или поведение на онлайн платформата (доставчика на посреднически онлайн услуги), които са пряко свързани с предоставяните услуги в онлайн платформата и които водят до последствия за онлайн търговеца.
Онлайн търговците могат да използват тази процедура като отнесат оплакванията си до администратора на онлайн платформата.
Друго въведение в регламента е института на медиацията. Онлайн платформите са длъжни в Общите си условия да посочат двама или повече медиатори относно уреждане на спорове между онлайн платформата и онлайн търговеца. В регламента е уредена процедурата, която е приложима при повдигане на спор.
Едно от основните нововъведения в регламента е създадената възможност за онлайн търговците да бъдат защитавани от юридически лица с нестопанска цел. Тоест, онлайн търговците могат да създадат своя организация, която да ги представлява пред онлайн платформите и да отнася спорове, които засягат множество онлайн търговци пред съда. Това право е изключително важно, тъй като дава възможност да се уреждат спорове, които засягат множество онлайн търговци. В регламента са уредени условията за регистрация на такава организация. Следва да се направи важно уточнение, че съгласно чл. 14, пар. 9 от регламента правото на онлайн търговците да повдигнат спор чрез своя организация в съда не засяга правото на всеки онлайн търговец самостоятелно да сезират компетентните национални съдилища за всяко неизпълнение на онлайн платформите.

Свързани публикации

1 коментар
  1. Николай Миланов

    Здравейте, моля за консултация по възникнал казус на моята фирма с Емаг.
    Благодаря ви за отговора.

Напишете коментар

Последни публикации

Права на потребителитe при онлайн потребителски кредити
Права на потребителитe при онлайн потребителски кредити
19/08/2022
Някои аспекти за онлайн продажбата на стоки
Някои аспекти за онлайн продажбата на стоки
04/08/2022
Задължителните закони за всеки онлайн търговец
Задължителните закони за всеки онлайн търговец
19/07/2022
Перемпция на изпълнителни дела. Каква е ползата за длъжниците?
Перемпция на изпълнителни дела. Каква е ползата за длъжниците?
14/07/2022
Основни правни изисквания при стартиране на онлайн магазин
Основни правни изисквания при стартиране на онлайн магазин
28/02/2022

Нека ви помогнем!

Имате правни въпроси или нужда от квалифицирано юридическо консултиране? Не се колебайте – свържете се с нас сега и нека решим заедно вашия правен въпрос. Вашата сигурност и спокойствие са наш приоритет!

Обадете се: +359 879 3232 59

office@lsconsultingbg.com Пон – Пет 09:00-18:00
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Изпрати запитване

    С натискане на бутона "Изпрати", вие приемате Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитки

    X