Важна информация за длъжници

Все повече хора се свързват с нас относно зачестили обаждания по телефона от дружества за събиране на вземания (т.нар “колекторски фирми”) за заплащане на стари задължения по договори за кредит, за доставка на телекомуникационни услуги, ток, вода, топлоенергия и др. Много често представители на такива дружества преминават границата на добрия тон с изявления за запори, образуване на допълнителни дела, разноски, изнасяне на имущество на публична продан и т.н.
Много често при такива разговори служителите на тези дружества са инструктирани по следния начин:
Казват цената на дълга със законната лихва – например ако имате вземане за 1000 лв. законната лихва за година е 10% или 100 лв., което често означава вземането Ви след 10 г. да е станало вече 2000 лв., т.е. ще се кажат сума, която многократно надхвърля първоначално дължимата от вас главница.
Казват, че ще предприемат съдебни действия ако не заплатите в рамките на конкретен срок (седмица или две, понякога и по-кратък).;
Казват, че ако искате да избегнете съдебни действия от тяхна страна следва да подпишете споразумение за разсрочване на вземането (тъй като често пъти сумите са непосилни за заплащане на веднъж).
Често казват, че ще Ви направят отстъпка в размер на 50, 60 или 70% от вземането ако се съгласите на тези условия, но това предложение, разбира се, тъй като е изключително „ексклузивно“ и „само за вас“ е валидно до края на деня или в рамките на няколко дни.
Звучи ви познато? Значи и вие сте част от десетките хиляди българи, които са „жертва“ на т. нар. „колекторски фирми“, „лихвари“ и т.н.
С каква цел се прави това?
С посочването на голямата стойност на вземането, заедно със законната лихва и всички такси и разноски при евентуален съдебен процес, както и посочването на кратък срок за плащане, се цели създаване на паника в длъжника, който е по-склонен да вземе ирационално решение, без да се консултира с адвокат или просто да няма финансова възможност за наемането на такъв в посочения кратък срок.
Предлагат ви кратък срок за подписване на споразумение с огромна отстъпка, за да помислите, че след това ще следва да заплатите още по-голяма сума и не си струва да се стига до дело, което ви се представя доста често като предварително предрешено в полза на дружеството за събиране на вземания. Често ще помислите дали не е добре да вземете заем, за да я върнете, за да се възползвате от това „неповторимо“ предложение. С подписване на споразумение за разсрочено плащане, реално длъжника признава вземането и от този момент започва да тече нова давност, макар и вземането да е било погасено по давност.
Дружеството в крайна сметка е на печалба, тъй като дори и да направи 50 % отстъпка от вземането, често пъти тези 50 % включват само законната лихва или законната лихва и малка част от главницата, която така или иначе не е закупена на същата цена.
Нашите съвети какво да правите, ако с Вас се свърже дружество за събиране на вземане (“колекторска фирма”):
1. Поинтересувайте се на какво основание претендират това вземане от Вас ? (от коя дата е договора или фактурата/фактурите ); Имало ли е образувано съдебно производство срещу Вас и имало ли е образувано изпълнително дело – ако има да Ви предоставят номер на изпълнителното дело и при кое ЧСИ/ДСИ е образувано? Ако не Ви предоставят тази информация, можете да се сдобиете с удостоверение от Регистъра на длъжниците за образувани срещу Вас изпълнителни дела;
2. Ако има образувано съдебно производство – исково или заповедно съответно с влязло в сила съдебно решение или заповед за изпълнение по чл. 410 или чл. 417 ГПК следва да се извърши справка в съответния районен или окръжен съд и да се провери редовността на уведомяването, както и датата на влизане в сила на съответния акт. Имайте предвид, че е налице задължителна практика на ВКС, според която влизането в сила на заповедта за изпълнение не прекъсва давността. Единствено исков процес спира давността и с влизане в сила на съдебно решение започва да тече нова 5-годишна давност. Т.е. е изключително важно да се видят детайлите по съответното дело. В този случай ако има изпълнителен титул винаги имате правен интерес да заведете иск по чл. 439 ГПК, с който да установите, че вземането ви е погасено по давност и не подлежи на принудително изпълнение. В случаи, че има събрани по образувано изпълнително дело, същите следва да ви бъдат възстановени, тъй като вземането не подлежат на принудително изпълнение. Много е важно да запомните, че дори сумите да са погасени по давност, фактът, че кредиторът има изпълнителен лист е достатъчен да бъде образувано изпълнително дело и да ви наложат запори или възбрани, въз основа на които кредиторът да събере сумата по изпълнителния лист. Единственият начин, по който ефективно можете да се защитите е воденето на исков процес. Има възможност за подаване на възражение до съответния ЧСИ/ДСИ, но доста често същите не удовлетворяват тези възражения и събират сумите, тъй като длъжниците в доста от случаите не търсят правата си по съдебен ред за възстановяване на сумите събрани принудително.
3. Ако вземането е „несъдебно“ е важно да установите от коя дата е съответното основание, на което претендират от вас съответните суми. В повечето случаи ако вземането е „несъдебно“ подобни предложения за отстъпки и изобщо обаждания ще получите единствено ако вземането ви е погасено по давност. За това е изключително важно да попитате и да се снабдите с информация на какво основание претендират от вас съответните суми.
Не подписвайте нищо преди да се консултирате със специалист в областта (адвокат или поне юрист, който да е специалист в областта). Много често в споразуменията ще има изричен текст, че с подписване на споразумението, признавате вземането в пълен размер, а и дори да няма такъв текст, то самото подписване на такова споразумение представлява признание на вземането и прекъсва давността.

Свързани публикации

Напишете коментар

Последни публикации

Права на потребителитe при онлайн потребителски кредити
Права на потребителитe при онлайн потребителски кредити
19/08/2022
Някои аспекти за онлайн продажбата на стоки
Някои аспекти за онлайн продажбата на стоки
04/08/2022
Защита на правата на онлайн търговци, търгуващи през онлайн платформи (Ebay, Amazon, Etsy, OLX, Emag и други)
Защита на правата на онлайн търговци, търгуващи през онлайн платформи (Ebay, Amazon, Etsy, OLX, Emag и други)
26/07/2022
Задължителните закони за всеки онлайн търговец
Задължителните закони за всеки онлайн търговец
19/07/2022
Перемпция на изпълнителни дела. Каква е ползата за длъжниците?
Перемпция на изпълнителни дела. Каква е ползата за длъжниците?
14/07/2022

Нека ви помогнем!

Имате правни въпроси или нужда от квалифицирано юридическо консултиране? Не се колебайте – свържете се с нас сега и нека решим заедно вашия правен въпрос. Вашата сигурност и спокойствие са наш приоритет!

Обадете се: +359 879 3232 59

office@lsconsultingbg.com Пон – Пет 09:00-18:00
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Изпрати запитване

    С натискане на бутона "Изпрати", вие приемате Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитки

    X